Asimbonanga, asimbonang' umandela thina, laph'ekhona, laph'ehleli khona.